פטרונים ותורמים

מרכז אלצהיימר הוקם בעזרתם הנדיבה של פטרונים ותורמים, אשר תרמו ביד רחבה כדי לאפשר לממש את החזון של המרכז הרפואי לאלצהיימר.

אנו מוקירים כל אחד ואחד מהתורמים ומנציחים את שמם במקום בולט ומכובד במרכז. 

התרומות מאפשרות לנו להמשיך בפעילות החשובה למען איכות החיים של החולים המאושפזים אצלנו, וכן לעזור ולתרום לאיכות חייהם של חולים בקהילה ולהעלאת המודעות למחלה.

אנו מזמינים גופים ויחידים להרים תרומה למרכז, על מנת לסייע לנו להמשיך לפעול ולתרום לחברה.

פטרונים

 • הקרן לסיעוד חולי אלצהיימר ע"ש סופי ואברהם סטוצ'ינסקי
 • ע"ש ליידי מריון דיוויס, ניו זילנד
 • מר אפי ארזי ז"ל
 • ישראל ז"ל ובתיה גוטליב
 • מרג'י ודוד צביבל
 •  אלן צביבל
 •  דוד קלצ'י
 •  הרב קרפל ורינה בנדר
 •  מר יחיאל רוזנבאום ז"ל
 •  מר חיים ברוקנר
 • אברהם ומשה פיצ'וטו

תורמים 

 • גב' עתליה אליאש ז"ל
 • גב' עליזה סולטמן
 • מר חיים בוימלגרין ז"ל
 • הקדש יעקב פסח וחנה ויגוליק ז"ל
 • מר שלום קגן כהן להנצחתה של אשתו הגב' ציפורה קגן כהן ז"ל
 • מרג'י, דוד ואלן צביבל
 • גב' מרגלית דובשני ז"ל
 • משפחת רייניש, ניו זילנד (גינה טיפולית)
 • חיה ושלמה מרגלית ז"ל (חדר מוזיקה)
 • משה מילר ז"ל (חדר סנוזלן)