ראשי » מחלקות המרכז » מערכי טיפול » מערך העבודה הסוציאלית

מערך העבודה הסוציאלית

עבודתה של העובדת הסוציאלית במרכז משקפת גישה הוליסטית הרואה את המטופל בתוך משפחתו וסביבתו.

תחום האחריות של העובדת הסוציאלית כולל נושאי טיפול מגוונים ועבודה עם גורמים פנים וחוץ מוסדיים, כל זאת תוך התמקדות במטופל ובבני משפחתו ושימת דגש על עבודה בצוות רב־מקצועי. לעובדת הסוציאלית במרכז כמה תפקידים.

קידום זכויות המטופל ושמירה על כבודו ופרטיותו

אחד מתפקידי העובדת הסוציאלית הוא שמירה על זכויות החולה הבסיסיות המופיעות בחוק זכויות החולה התשנ"ו (1996). מגילת זכויות המטופל נמצאת בכל מחלקה וכל העובדים מקבלים הדרכה בנוגע לחשיבות השמירה על כבודו ופרטיותו של כל דייר ודיירת.

ליווי הדייר ובני משפחתו

כחלק מעבודתה של העובדת הסוציאלית היא אמונה על ליווי דיירים חדשים ובני משפחותיהם בתהליך הקליטה וההסתגלות בעת הכניסה למרכז. לכל דייר ובני משפחתו נערכת שיחת היכרות שבה הם מתבקשים לספר את סיפור חייו של הדייר ולתאר את העדפותיו האישיות.

זאת לצורך הדרכת הצוותים על מנת ליצור סביבת טיפול וגישה שמתאימה לכל דייר באופן אינדיבידואלי. בנוסף ניתן מידע על המרכז, על הנהלים הרלוונטיים בעת הקבלה ועל דרכי ההתקשרות עם הצוות הרב־מקצועי. בתום השיחה נבנית לכל דייר ובני משפחתו תוכנית טיפול אישית.

העובדת הסוציאלית ממשיכה ללוות את המשפחה לכל אורך שהות הדייר במרכז, כולל פגישות הדרכה ותמיכה אישיות וקבוצתיות וכן ליווי ברגעי משבר כגון אשפוזים והתמודדות עם מצבי סוף החיים.

מיצוי זכויות

בזמן הקבלה ובמהלך השהות במרכז, מוזמנים בני המשפחה להתייעץ עם הצוות ולקבל דוחות רפואיים, תפקודיים וסוציאליים לצורך הגשת בקשות שיעזרו להם לממש את זכויותיהם.

אפשר, למשל, לבקש מימון אשפוז דרך ביטוחים סיעודיים, לקבל הקלות מס ועוד. ניצולי שואה זכאים להטבות כספיות והנחות, כמו בטיפולי שיניים, וכן לסיוע בקניית אביזרי עזר. כיום הורחבה ההגדרה מיהו ניצול שואה ולעיתים יש אפשרות להגיש בקשה אף לקבלת רנטה.

עזרה וייעוץ בהליך מינוי אפוטרופסות

משרד הבריאות ממליץ שימונה אפוטרופוס לכל אדם הנמצא במסגרת מוסדית לטווח ארוך. מידע, ייעוץ ועזרה במילוי הטפסים ניתנים על ידי העובדת הסוציאלית במרכז.

ריכוז ישיבות צוות רב־מקצועיות

אחת לשבוע נאסף הצוות הרב־מקצועי לדון בעבודה השוטפת ובטיפול בדיירים, כאשר לכל דייר מותאמת תוכנית טיפול אישית.

הצוות הרב־מקצועי כולל רופאים, אחיות, מרפאה בעיסוק, פיזיותרפיסטית, דיאטנית, קלינאית תקשורת ותרפיסטית במוזיקה. את הישיבה מרכזת העובדת הסוציאלית.

ריכוז ועדה למניעת התעמרות ואלימות

על פי דרישת משרד הבריאות מתכנסת ועדה למניעת התעמרות ואלימות מדי רבעון. מטרת הוועדה לקיים הדרכות שוטפות בנושא לצורך מניעה. כמו כן הוועדה מתכנסת ודנה בכל אירוע שיש בו חשד לאלימות.

כל פנייה שמתקבלת נבדקת בצורה מקצועית ומדווחת על פי הצורך לרשויות המתאימות. את עבודת הוועדה מרכזת העובדת הסוציאלית.

הדרכות צוותים

כל עובד חדש מקבל מהעובדת הסוציאלית הדרכה פרטנית לגבי כללי ההתנהגות במרכז. דגש מיוחד ניתן על אחראיות המטפל בעבודה עם קשישים חסרי ישע, על חובת דיווח במקרה של חשד לאלימות ועל דרכי תקשורת עם הדיירים.

כמו כן מקבלים העובדים מידע כללי על המחלה. בנוסף נערכות הדרכות מקצועיות לסקטורים השונים לרענון נהלים, למניעת שחיקה ולהקניית ידע מתקדם.

ריכוז תחום מתנדבים ושיתוף פעולה עם הקהילה

במרכז יש כמה מתנדבים אשר עובדים בצורה פרטנית עם הדיירים. המתנדבים עוברים ריאיון אצל העובדת הסוציאלית ומקבלים הדרכה וליווי שוטף. בין היתר, המרכז מקיים שיתוף פעולה עם נגני צה"ל ועם ארגונים אחרים אשר מגיעים בחגים.

עיתון המרכז

העובדת הסוציאלית אחראית לעיתון המרכז אשר יוצא אחת לרבעון ומיועד למשפחות הדיירים ולצוות. בעיתון ניתן מידע על פעילויות במרכז וכן מידע בנושאים שונים הנוגעים לטיפול באדם עם דמנציה.

צרו איתי קשר
+
צרו איתי קשר!