מכתב מפרופ' ליאת איילון, אוניברסיטת בר אילן

שלום רב,

אני שמחה מאוד לכתוב מכתב זה בנוגע לשיתוף הפעולה עם מרכז אלצהיימר רמת גן. אני מכירה את המרכז כעשר שנים ונמצאת עימם בשיתוף פעולה מחקרי ולימודי במהלך השנים הללו. במסגרת שיתוף הפעולה עם המרכז, ערכתי מספר מחקרים משותפים עם צוות המרכז ואני נמצאת היום בעיצומם של שני מחקרים נוספים. האחד עוסק במתן כלי התמודדות למטפלים בתשלום העובדים עם זקנים הסובלים מדמנציה ואילו השני עוסק בבחינת הרגישות של המטפלים כמדד אפשרי ליכולת טיפולית באנשים זקנים הסובלים מדמנציה. אני מאמינה ששני המחקרים חשובים ביותר משום שהם עוסקים בסוגיות הבוערות בתחום. לאור העובדה שבמרכז אלצהיימר רמת גן יש לא רק את אוכלוסיית המחקר המתאימה, אלא גם צוות מקצועי מצוין, אין כל ספק שהמרכז מהווה את השותף האידיאלי למחקרים בתחום.

שיתוף פעולה אחר בתחום הלימודי אף הוא מתבצע בין אוניברסיטת בר אילן לבין מרכז אלצהיימר רמת גן. במהלך השנים, הגעתי למספר ביקורים עם סטודנטים לעבודה סוציאלית על מנת להדגים להם את עבודת השדה מיד ראשונה. החל מהשנה הבאה, שיתוף הפעולה יגבר והסטודנטים-עובדים סוציאליים לתואר שני עתידים לבלות כסמסטר שלם במרכז על מנת להיחשף בצורה מלאה יותר לפעילויות השונות במרכז.

לסיכום, אני רואה במרכז אלצהיימר רמת גן מוסד מוביל בתחומו ושמחה מאוד על הקשר הענף עימו.

בברכה,

פרופ' ליאת איילון

ביה"ס לעבודה סוציאלית
אוניברסיטת בר אילן
  

פרופ' ליאת איילון, אוניברסיטת בר אילן | 15/06/2015

פרופ' ליאת איילון, אוניברסיטת בר אילן