מכתב מד"ר יובל פלגי, אוניברסיטת חיפה

שלום רב,

 
זה כשנה קיים שיתוף פעולה מחקרי ביני לבין מרכז רמת גן לחולי אלצהיימר.

במסגרת שיתוף פעולה זה, יצרנו קבוצת מחקר הכוללת חוקרים מובילים בתחום הזקנה מאוניברסיטת בר-אילן וחיפה וכן שיתוף פעולה עם המעבדה ההתפתחותית באוניברסיטת חיפה. פרויקט זה מנהל כעת מחקר מורכב, ברמה אקדמית גבוהה, עם שיתוף פעולה מלא עם המרכז לחולי אלצהיימר. המחקר כולל העסקה של עוזרי מחקר, כתיבה של פרוטוקול מחקר, ועמידה בסטנדרטים הנהוגים במחקרים אקדמיים דומים.

בכל ההליך המתואר, אשת הקשר והשותפה שלנו למחקר היא ד"ר אילת דסה, אחראית מערך המחקר במרכז, העושה מעל ומעבר, ומצליחה לפעול ולהקפיד על סטנדרטים מחקריים גבוהים. זאת תוך כדי הקפדה מחמירה על שמירת פרטיותם וזכויותיהם של החולים.

במקביל, לאור הרצינות וההקפדה שתhארתי בעבודתנו במרכז, קיים גם שיתוף פעולה של החוג לגרונטולוגיה עם המרכז לחולי אלצהיימר, אשר משמש כמקום פרקטיקום עבור הסטודנטים של החוג.

מעבודתנו המשותפת התרשמנו כי המרכז פועל על פי אמות מידה מדעיות גבוהות ואנו מקווים להרחיב בהמשך את שיתוף הפעולה המחקרי עם המרכז.

בברכה,

ד"ר יובל פלגי

ראש המרכז לחקר ולימוד הזיקנה
החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה. 
  

ד"ר יובל פלגי, אוניברסיטת חיפה | 07/06/2015

ד"ר יובל פלגי, אוניברסיטת חיפה