מכון היצוא בכנס משותף עם המרכז לאלצהיימר

לכבוד

מר ניתאי אליאש

מנכ"ל המרכז הרפואי לאלצהיימר

 

שלום רב,

 הנדון: שיתוף פעולה עם המרכז הרפואי לאלצהיימר

מהפכת הזדקנות האוכלוסיה היא המהפכה החברתית החשובה ביותר בעידן הנוכחי. ארצות העולם המפותחות ומתפתחות צועדות בקצב מהיר ואחוז הקשישים מעל גיל 65 עולה על שליש מהאוכלוסייה ותוחלת החיים עוברת את גיל ה-80 וממשיכה לעלות. מהפכה זו נובעת מההתפתחות הטכנולוגית, מדעית, תרבותית ורפואית, שגרמה לגידול משמעותי בתוחלת החיים.

שינוי זה יוצר בעיות פיזיולוגיות והתמודדות סוגיות של מחלות כרוניות ודגנרטיביות חדשות, אשר למרבה הצער הם אלה שהפכו להיות מאפייניה העיקריים של הזקנה.

המרכז הרפואי לאלצהיימר הוקם ונועד לתת מענה לאתגרים אלה ולסייע באריכות חיים. במקביל, תעשיית מכשור ומחשוב הרפואי מפתחת ומציעה למערך שירותי הבריאות מגוון מוצרים וטכנולוגיות להתמודדות עם התופעה שלעיל.

על כן, שמחנו לשמוע וקיבלנו בברכה את הרעיון לקיים יום עיון מקצועי בינואר 2018 בשילוב דוברים בכירים מרחבי העולם למען התעשייה וקהילה הרפואית בארץ, במטרה לייצר שיח בונה מקצועי אש יחשוף את ההזדמנויות העסקיות בגלומות בתהליכים המוזכרים.

נשמח לפעול במשותף.

בברכה,
רמזי גבאי
יו"ר מכון הייצוא

 

העתק:
שר הבריאות
מנכ"ל משרד הבריאות

רמזי גבאי, יו"ר מכון היצוא