דוח בקרת משרד הבריאות לשנת 2014

להלן מצורף קישור לדוח בקרת משרד הבריאות לשנת 2014.

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/23694_20141214.PDF

| 14/12/2014

משרד הבריאות