"כבוד האדם הוא נר לרגלינו," אומר יו"ר הוועד המנהל של המרכז, עו"ד אמוץ אליאש, ומוסיף: "כבוד האדם הוא מדד של חברה מתוקנת. אנו רוצים להעניק לנפגעי המחלה את איכות החיים המיטבית במצבם. תקוותנו שהמרכז ימשיך לשמש דוגמה למרכזים רפואיים דומים, ושההכרה בנחיצותם של פתרונות לאוכלוסיית הקשישים תהפוך לנורמה חברתית. כך יקבלו הפגיע וחלש את הכבוד שזכו לו כשהיו במלוא אונם."

בימים אלה המרכז נמצא בעיצומה של בנית המבנה החדש אשר ייתן מענה למאה חולים נוספים, בניית בית קפה למשפחות ולחולים, אולם הרצאות ומרפאות.