"כבוד האדם הוא נר לרגלינו," אומר יו"ר הוועד המנהל של המרכז, עו"ד אמוץ אליאש, ומוסיף: "כבוד האדם הוא מדד של חברה מתוקנת. אנו רוצים להעניק לנפגעי המחלה את איכות החיים המיטבית במצבם. תקוותנו שהמרכז ימשיך לשמש דוגמה למרכזים רפואיים דומים, ושההכרה בנחיצותם של פתרונות לאוכלוסיית הקשישים תהפוך לנורמה חברתית. כך יקבלו הפגיע וחלש את הכבוד שזכו לו כשהיו במלוא אונם."

בימים אלה המרכז נמצא בעיצומה של בניית המבנה החדש אשר ייתן מענה למאה חולים נוספים. במבנה יפעל גם בית קפה לרווחת המשפחות והחולים, אולם הרצאות ומרפאות.